Ethos

STREFY SZTUK DAWNYCH


Scharakteryzowanie przedsięwzięcia, jakiego podjęli się twórcy Strefy Sztuk Dawnych powinno się rozpocząć od odpowiedzi na pytanie: jakie są źródła i idee leżące u podstaw powstania tego interdyscyplinarnego ośrodka sztuki.

8
Obserwując coraz większy kryzys szeroko pojętej duchowości w świecie tzw. cywilizacji Europejskiej, który zdaniem twórcy Strefy Sztuk Dawnych ma swoje silne przełożenie na kryzys w świecie sztuki, gdzie stała się ona, powtarzając za J. Baudrillard’em metajęzykiem banalności, postanowiono odpowiedzieć na owy kryzys w konkretnym wymiarze. W wymiarze, który umożliwi wszystkim pragnącym powrotu do źródeł sztuki odczytanie jej na nowo, by znów postrzegać ją jako medium do świata wartości duchowych. Strefa Sztuk Dawnych pragnie przez swoją działalność kształtować wrażliwość estetyczną wszystkich, którym ten wymiar życia nie jest obojętny.
5
Ponieważ w jakiejś dyskretnej formie sztuka świat poprawia... (J. Modzelewski) misją Strefy Sztuk Dawnych jest uwrażliwianie społeczeństwa, iż wartość mają przede wszystkim te dzieła sztuki, które pomagają nam jako ludziom budować lepszy świat, oparty o system wartości, gdzie dobro odgrywa rolę znaczącą - W moim przekonaniu sztukę stać na coś znacznie większego – na przypominanie człowiekowi o jego godności... (A. Tarkowski)
3
Przekuwając na praktykę ethos, założenia i misję, Strefa Sztuk Dawnych pragnie dać wszystkim zainteresowanym narzędzia w postaci warsztatów praktycznych oraz teoretycznych w zakresie sztuk, które trwają do dziś i towarzyszą nam w przestrzeniach, w których się poruszamy, a co do tychże sztuk pozostajemy często nieuświadomieni w jak wielkim stopniu towarzyszą naszej codzienności. Pragnieniem jest, aby warsztaty odbywały się w miejscach historycznych, gdzie poszczególne dyscypliny sztuk rodziły się i osiągały mistrzostwo rękodzieła artystycznego. Ten interdyscyplinarny ośrodek sztuk i rzemiosł pragnie umożliwić również naukę w wymiarze stacjonarnym w swojej siedzibie w Krakowie i Warszawie.
9
Znajdują się w propozycji ośrodka: Kurs przygotowania warsztatu malarstwa tablicowego,warsztaty malarstwa tablicowego, warsztaty kaligrafii, warsztaty iluminatorstwa średniowiecznego, warsztaty grafiki warsztatowej, warsztaty pozłotnictwa, warsztaty snycerki, warsztaty muzyki dawnej - chóralnej i instrumentalnej oraz wiele innych. Strefa Sztuk dawnych proponuje również wszystkim zainteresowanym szereg konferencji naukowych, spotkań mających na celu popularyzację sztuki, spotkań z ludźmi nauki i sztuki w swojej siedzibie oraz w formie wyjazdów edukacyjnych na terenie Polski i Europy.

Maciej Wesołowski

TWÓRCA STREFY SZTUK DAWNYCH


Pomysłodawca i twórca Strefy Sztuk Dawnych. Muzyk klasyczny, wokalista i organista (śpiewu solowego uczył się m.in. u dr Marii Seremet, dra hab. Macieja Gallasa). Współpracował z wieloma zespołami muzyki klasycznej, między innymi z Chórem Polskiego Radia, Chórem Camerata Iagellonica, Chórem Organum. Miał przyjemność śpiewać pod batutą m. in.: Jerzego Maksymiuka, Krzysztofa Pendereckiego, Jose Cura, Tadeusza Wojciechowskiego, Marcina Nałęcz-Niesiołowskiego, Sławomira Chrzanowskiego, Włodzimierza Siedlika. Był dyrektorem Koncertu Nowej Ewangelizacji w Starej Wsi. Brał udział w wielu realizacjach muzycznych (m. in. Oratorium Kalwaryjskie, Universa - Opera Otwarta Jana AP. Kaczmarka). Będąc członkiem Towarzystwa Jezusowego (Zakon Jezuitów) studiował filozofię na Akademii Ignatianum. Obecnie studiuje historię sztuki na Uniwersytecie Warszawskim. Zainteresowany żywo filozofią, muzyką klasyczną, literaturą podróżniczą i włoską. Zakochany w kulturze i sztuce włoskiej. Nadto fascynat sztuk dawnych, szczególnie włoskiego trecento, quattrocento i prymitywizmu niderlandzkiego.

11134100_835659239815577_284561366272578016_o

Prof. zw. Jerzy Nowosielski

SPECJALISTA DAWNYCH TECHNIK I TECHNOLOGII MALARSKICH


Artysta malarz, technolog, profesor zwyczajny, pracownik naukowo-dydaktyczny ASP w Warszawie, wieloletni Dziekan Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki. Specjalizuje się w dawnych technikach malarskich–techniki temperowe oraz olejno-żywiczne. Przewodniczący zespołu akademickiego, który opracował unijny program operacyjny Kapitał ludzki, zatwierdzony w 2010 roku. Wybierany na kolejne kadencje do Senatu. Członek Komisji ds. Rozwoju Kadry Naukowej. Doradca do spraw kulturalnych w Gminie Lesznowola. Autor kilkunastu ekspertyz dotyczących zagadnień z technologii malarstwa sztalugowego. Recenzent 70 prac naukowych: magisterskich, doktorskich, habilitacyjnych i profesorskich z dziedziny sztuki. Wykonawca wielu realizacji i rekonstrukcji malarskich w obiektach kościelnych i świeckich. W swoim dorobku ma prace malarskie wykonane na zamówienie instytucji państwowych oraz prywatnych kolekcjonerów dzieł sztuki. Prace Jerzego Nowosielskiego znajdują się m.in. w zbiorach muzeów Bydgoszczy, Przemyśla, Słupska i Koszalina. Prace malarskie i rysunkowe prezentował na 35 wystawach indywidualnych w kraju i zagranicą. Uczestniczył ponadto w 48 wystawach zbiorowych.

profesor

Prof. ASP dr hab. Danuta Stępień

SPECJALISTA DAWNYCH TECHNIK I TECHNOLOGII MALARSKICH


Pracownik naukowo-dydaktyczny w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki; zatrudniona w Pracowni Technologii i Kopii Malarstwa XVII-XX w.; kierownik Pracowni Technologii i Kopii Ikony; członek Związku Polskich Artystów Plastyków; autorka publikacji naukowych dotyczących analizy warsztatu dawnych mistrzów. Od wielu lat zajmuje się twórczością XVII-wiecznego artysty z Lejdy – Nicolaesa van Geldera. W monografii Kopia obrazu 'Martwa natura z homarem' Nicolaesa van Geldera – problem artystyczny i warsztatowy (w druku) porusza zagadnienia autentyczności dzieł sztuki i kwestie wartości kopii. Od 1988 roku nieprzerwanie współpracuje z Muzeum Narodowym w Warszawie. Kopie wykonane przez artystkę stanowią stałą ekspozycję m.in. w Naczelnej Radzie Adwokackiej i Biurze Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie oraz w Zespole Pałacowo-Parkowym w Natolinie. W twórczości własnej stosuje różne techniki artystycznego wyrazu dla przedstawienia Natury.

2

Anna Zalewska-Falińska

SPECJALISTA TECHNIK I TECHNOLOGII POZŁOTNICTWA


 

Pracownik naukowo-dydaktyczny na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Od 2005 roku kieruje Katedrą Technik i Technologii Malarstwa na Podłożach Ruchomych. Od 1995 roku prowadzi Pracownię Technik i Technologii Pozłotnictwa oraz Kopii Miniatury na Pergaminie.
Fascynacja technologią malarstwa i warsztatem malarskim dawnych mistrzów zaowocowała własnymi pracami, w których wykorzystuje często zapomniane techniki i technologie pozłotnicze i malarskie. Artystka dzięki wieloletniej praktyce zawodowej, popartej wnikliwą analizą warstw budowy strukturalnej zabytkowych obiektów oraz intuicji malarskiej i wyjątkowej kreatywności twórczej, proponuje własne rozwiązania artystyczne. Otwarta jest na współczesne, bardzo bogate materiałoznawstwo pozłotnicze, co przyczynia się do różnorodności wypowiedzi artystycznej.
Nowym wyzwaniem twórczym stały się plenery malarskie i kontakt z naturą. Prace artystki prezentowane były na wielu wystawach krajowych i zagranicznych.

pani prof 2

Grzegorz Barasiński

SPECJALISTA KALIGRAFII I ILUMINATORSTWA


Skryba oraz iluminator, religioznawca, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, prezes Polskiego Towarzystwa Kaligraficznego. Kaligrafuje alfabetem łacińskim, rosyjskim i hebrajskim; odtwarza historyczne pergaminy, projektuje własne karty manuskryptów. W obszarze jego zainteresowań znajduje się religijny i mistyczny wymiar pięknego pisania ksiąg świętych oraz pismo nauczane w pierwszych klasach szkół podstawowych. Organizator wydarzeń promujących kaligrafię: List do Świętego Mikołaja i Z Kells do Krakowa, pomysłodawca i członek założyciel Polskiego Towarzystwa Kaligraficznego, pomysłodawca i organizator Letniej Szkoły Kaligrafii i Iluminacji w Wigrach oraz Krakowskiej Szkoły Kaligrafii, Iluminatorstwa i Dziedzin Pokrewnych.

grzegorz_barasinski_kaligraf-2

Paweł Bębenek

SPECJALISTA DAWNEJ MUZYKI LITURGICZNEJ


 

Kompozytor, dyrygent, śpiewak. Związany ze środowiskiem muzycznym przy krakowskim klasztorze Ojców Dominikanów. Z muzyką dawną i liturgiczną zetknął się w 1990, początkowo jako chórzysta. W 1993 rozpoczął pracę z zespołem muzyki dawnej Bractwo Lutni z Dworu na Wysokiej, z którym występował podczas wielu koncertów i festiwali w kraju i za granicą.
Zajmuje się muzyczną tradycją kościoła, jest autorem wielu kompozycji i aranżacji dawnych pieśni kościelnych. W maju 2004 Edycja Świętego Pawła wydała jego pierwszą autorską płytę Dzięki Ci Panie. Msza o Miłosierdziu.
Pracował z ludźmi zajmującymi się muzyką dawną i liturgiczną, m.in. z Antonim Pilchem, twórcą i założycielem Bractwa Lutni, Marcinem Bornus-Szczycińskim (Bornus Consort), Stanisławem Szczycińskim (Mikroklimat), Taivo Niitvägi (Linnamuusikud, Tallinn), Andriejem Kotowem (Sirin, Moskwa), Aleksandrem Tomczykiem (Studium Musicae Cracoviense, Kraków) oraz Marcinem i Janem Pospieszalskimi. Jego zaangażowanie w środowisko muzyczne przy krakowskim klasztorze Ojców Dominikanów zaowocowało m.in. współtworzeniem muzyki do musicalu Zazdrosna Miłość (razem z Piotrem Pałką, Hubertem Kowalskim i Dawidem Kuszem OP).
W 2015 roku zaproszony został do konkursu na napisanie hymnu na ogłoszony przez pp. Franciszka Rok Miłosierdzia. Konkurs ogłoszony został przez watykańską instytucję Capella Sistina.

paweł

 

Mateusz Jasiński

SPECJALISTA KOPII MALARSTWA SZTALUGOWEGO


Asystent w Katedrze Technik i Technologii Malarstwa na Podłożach Ruchomych na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Warszawie. Absolwent Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Jacka Malczewskiego w Częstochowie, specjalność ceramika artystyczna. Stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego za osiągnięcia artystyczne w latach 2004 i 2009 oraz stypendysta Prezydenta Miasta Częstochowy w dziedzinie sztuk plastycznych w latach 2002—2005, 2007, 2010. Prowadzi działalność konserwatorską, jest autorem licznych kopii i pastiszy m.in. artystyczno–technologicznej rekonstrukcji obrazu Matki Boskiej Sokalskiej do kościoła akademickiego św. Anny w Warszawie. Zajmuje się zarówno malarstwem sztalugowym, jak ściennym. Jego największą pasją jest malarstwo włoskie i holenderskie okresu baroku. Obecnie kieruje projektem Technika i technologia obrazów caravaggionistów w oparciu o polskie zbiory muzealne finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki. Brał udział w licznych wystawach zbiorowych i indywidulanych rysunku i malarstwa m.in. indywidualna wystawa rysunku Ewangelia według Mateusza w Regionalnej Zachęcie Sztuk Pięknych w Częstochowie (2011).

3

Wioletta Motaska

SPECJALISTA KOPII IKONY BIZANTYJSKIEJ


Współpomysłodawca Strefy Sztuk Dawnych. Tytuł magistra obroniła na Wydziale Historii Sztuki i Dziedzictwa Kulturowego na UPJPII w Krakowie. Jest także technikiem sztuk plastycznych ze specjalizacją ceramika artystyczna. Swoje zainteresowania związane z historią sztuki ukierunkowała ku czasom średniowiecza, a w szczególności kulturze i sztuce Cesarstwa Bizantyjskiego. Doświadczenie zawodowe opiera również o współpracę z Pracownią Konserwacji Muzeum Historycznego w Krakowie oraz Pracownią św. Łukasza w Krakowie, z którą to podejmowała się realizacji malarstwa tablicowego, mozaiki oraz rozmaitych projektów związanych ze sztuką sakralną w Polsce i za granicą. Jest organizatorem licznych wystaw sztuki dawnej. Poznając różne obszary odziaływania sztuki na odbiorcę jak i sztuki w terapii zajęciowej współpracuje z fundacją Anny Dymnej Mimo Wszystko oraz Fundacją im. Brata Alberta w Radwanowicach. Z sentymentem mówi o pracy w polskich i zagranicznych realizacjach filmów dla dzieci ze Studiem Filmów Animowanych.

pl

Sabina Laskowska-Hinz

SPECJALISTA LITERATURY BRYTYJSKIEJ


 

Absolwentka Uniwersytetu Szczecińskiego, Wydział Prawa i Administracji, specjalizacja: prawo oraz Uniwersytetu Gdańskiego / Technische Universität Carolo-Wilhelmina, Braunschweig, Wydział Filologiczny, specjalizacja: literatura brytyjska. Na swoim koncie ma również studia nauczycielskie. Karierę prawniczą porzuciła na rzecz nauki, literatury i sztuki. Współpracowała z Gdańskim Teatrem Szekspirowskim, Warszawskimi Targami Książki, fundacją Nauka dla Środowiska. Brała także udział przy organizowaniu festiwalów Szekspirowskich oraz BETWEEN.POMIEDZY. Jest członkiem Brytyjskiego Towarzystwa Szekspirowskiego oraz Polskiego Towarzystwa Szekspirowskiego. Swoje zainteresowania pogłębiała biorąc udział w polskich i zagranicznych konferencjach poświęconych twórczości Szekspira, literaturze akademickiej oraz sztuce w literaturze (zagadnienie intermedialności). Obecnie pracuje nad rozdziałem do książki profesora Michele Marrapodi poświęconej sztuce renesansowej oraz kilkoma artykułami dotyczącymi malarskiej interpretacji dzieł Szekspira.

Sabina

Patrycja Woy-Wojciechowska

SSD KIDS, FOTOGRAFIA 


 

Fotograf, reżyser, autorka ponad 40 muzycznych videoklipów największych polskich sław muzycznych (m. in. Justyna Steczkowska, Anna Maria Jopek, Smolik, Wilki, Edyta Górniak, Natalia Kukulska). Autorka licznych publikacji, okładek książek, płyt. Jak również programów telewizyjnych (m. in. Metamorfozy z Agnieszką Maciąg) Specjalizuje się w portretowaniu artystów. Przed jej obiektywem stały gwiazdy polskie i zagraniczne, m. in. Sara Brightman, Isabel Rey, Aneta Kręglicka, Joanna Brodzik, Izabela Miko, Magda Różczka, Piotr Adamczyk, Jan Englert). Po skończonych studiach na wydziale Nauk Społecznych UW wyjechała do Nowego Jorku, gdzie studiowała w International Photography School, jednocześnie asystując przy sesjach Guyowi Powersowi. Miała przyjemność uczestniczyć w sesji nieżyjącego już Richarda Avedon'a. Pierwsze fotograficzne zlecenie otrzymała w Barcelonie gdzie kontynuowała studia fotograficzne i rzeżbiarskie w Instytucie Katalońskim. Jest autorką wielu kampanii reklamowych w Polsce i zagranicą. Fotografowała również m. in. dla koncernu Orlen i Canon. Największą przyjemność sprawia jej portretowanie - mówi że każdy nosi w sobie niepowtarzalne piękno, które chce uchwycić swoim obiektywem.

unnamed

Witold Winek

SPECJALISTA GRAFIKI WARSZTATOWEJ


W roku 2013 obronił dyplom magisterski w pracowni druku wypukłego u Prof. Bogdana Migi w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Ma za sobą liczne wystawy zbiorowe oraz jedną indywidualną. Jest aktywnym członkiem Stowarzyszenia Międzynarodowego Triennale Grafiki. W 2012 został laureatem pierwszej nagrody w uczelnianym konkursie na grafikę pod tytułem Bete Noire. Cykl rozpoczęty na roku magisterskim Przyczyna własna - unknown object jest próbą przetestowania własnej intuicji. Jak dotąd była to praca z kształtem i strukturą, jednak poszukiwanie nowej formy wyrazu jest dla niego bardzo ważne. Cykl ten ciągle kontynuuje eksperymentując z matrycą oraz udoskonalając technikę własną, głównie pracując w druku wypukłym. Ważna dla niego jest surowość, zdecydowane formy. Prosty, a zarazem czytelny język plastyczny. Zainteresowanie obiektami megalitycznymi, meteorytami oraz kamieniami jako strukturą towarzyszy mu od dawna. Stara się by owe inspiracje były wyczuwalne ale niedosłowne. W 2014 roku podjął czteromiesięczny staż na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w pracowni drzeworytu na wydziale grafiki. Realizowany przez Grodzki Urząd Pracy program Unijny Różne drogi - jeden cel.

6

KOLEJNI WYKŁADOWCY POJAWIĄ SIĘ JUŻ WKRÓTCE

Dwór na Wysokiej

SIEDZIBA STREFY SZTUK DAWNYCH


Przedstawiamy Państwu dwór - szlachecką siedzibę Zebrzydowskich, Stadnickich, Larischów, Borowskich, Żeleńskich, której powojenny los nie różni się od historii ogromnej większości dworów polskich: z rodzinnego gniazda stał się szkołą, a potem opuszczony, popadł w ruinę. Ten dom jednak ożył: XVI-wieczna budowla napełniła się renesansową muzyką i sztuką, w jej wnętrzach płynie życie, śmiech dzieci, gwar towarzyskich spotkań, koncertów, warsztatów i - co dla domu najważniejsze zwykłej, codziennej krzątaniny. I kiedy otwieramy przed Państwem drzwi tego dworu, czeka Państwa nie suche i ma rtwe piękno kolejnego muzeum, ale żywa tkanka domu rozjaśniona blaskiem świec i lutniową muzyką.

Dwor-jesienia
Salon

ssd-kids

Specjalnie dla naszych najmłodszych fanów przygotowaliśmy Strefę Kids w Strefie Sztuk Dawnych. W ramach oferty dla młodych adeptów sztuki proponujemy różnego rodzaju warsztaty artystyczne. Szczegółów wyjazdów wakacyjnych, warsztatów stacjonarnych i wielu innych ciekawych imprez oczekujcie już wkrótce w zakładce Oferta → SSD Kids

Sztuka jest filozofią życia.
Cyceron
Można powiedzieć, że sztuka jest wiedzą polegającą na prawidłach i regułach…
Hugo od św. Wiktora
Ars auro gemmisque prior.
Leon Battista Alberti
OTWARCIE WKRÓTCE
Piękno rzeczy śmiertelnych mija, lecz nie piękno sztuki.
Leonardo da Vinci
MECENAT
M1
PATRONAT HONOROWY
P9bez nazwy

PARTNERZY

P3P5P6P7P121P4

 

Sztuka jest dla mnie stanem duszy. A dusza jest święta!
Marc Chagall

Z przyjemnością odpowiemy na
wszystkie Państwa pytania

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI


Skontaktuj się z nami za pomocą formularza obok,
odpowiemy możliwie jak najszybciej.

 

Jeśli preferujesz inną formę kontaktu:

Maciej Wesołowski tel.: (+48) 535 926 647

e-mail: kontakt@sztukidawne.pl

 

: facebook.com/sztukidawne
Wiadomość wysłana!